การทดสอบการดัดงอแบบ 3 จุด


3 point bending test


ชื่อนี้ ทดสอบอะไรได้บ้าง
Image

3 Point Bending เป็นการทดสอบทางกลประเภทหนึ่ง

ซึ่งเป็นการทดสอบแรงดัดงอแบบ 3 จุด เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะแข็ง วัสดุเปราะเช่น เซรามิก กระจกและวัสดุประกอบ (composite) เนื่องจากการทดสอบแรงดึงแรงกดปกติไม่สามารถทำได้ เนื่องจากหัวจับชิ้นงานจะทำให้เกิดรอยบนพื้นผิวของวัสดุ

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแตกหักของชิ้นงาน

ทำให้ไม่สามารถนำค่าที่ได้จากการทดสอบไปประเมิณผลต่อได้ การทดสอบแบบ 3 point bending จึงเป็นการทดสอบด้วยการที่ให้แรงกระทำ ณ จุดกึ่งกลาง และให้แรงจะกระจายไปยังปลายทั้ง 2 ด้านของชิ้นงาน

โดยการทดสอบ 3 Point Bending 

Image

สามารถทำการทดสอบได้ทั้ง เหล็ก ยาง ไม้ กระจก พลาสติกชนิดแข็ง และอาหารบางประเภท ซึ่งการทดสอบนี้จำเป็นอย่างมากกับโรงงานผลิตเหล็ก ยาง ไม้ กระจก โดยเฉพาะวัสดุเปราะง่าย อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ว่าหากใช้การทดสอบแรงดึงปกติ ก็จะทำให้ชิ้นงานเกิดรอยบนพื้นผิวได้ และทำให้ค่าที่ออกมานั้นไม่ใช่ค่าการทดสอบอย่างแท้จริง สามารถทดสอบตามมาตรฐานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ASTM D790&ISO 178 Plastic Bend Testing

ASTM C158 Flexural Bend Testing for Glass / ASTM C1161 Flexural Bend Ceramics Test Equipment / ASTM C393 Flexural Sandwich Composites / ISO 7438 Bend Testing of Metal

ปกติแล้วการทดสอบ 3 Point Bending จะมีเครื่องทดสอบที่รองรับได้หลากหลายชนิด แต่ในกรณีนี้เราจะใช้ร่วมกับเครื่อง Universal Testing Machine และ เครื่อง Food Texture Analyzer โดยมีอุปกรณ์เสริมต่างๆดังนี้

ตัวอย่างการทดสอบ 3 Point Bending

1. เครื่องที่ใช้ทดสอบ : BRAVO Universal Testing Machine model MS1/LL Pro
ตัวอย่างในคลิป : แผ่นยาง, เหล็ก, กระจก
BlackHole Data Analysis and control software
ทดสอบด้วยวิธี 3 Point Bending Test กดชมคลิปวิดีโอเพื่อดูการทดสอบเพิ่มเติม

2. เครื่องที่ใช้ทดสอบ : BRAVO Food Texture model TA Prime
ตัวอย่างในคลิป : บิสกิต
BlackHole Data Analysis and control software
ทดสอบด้วยวิธี 3 Point Bending Test กดชมคลิปวิดีโอเพื่อดูการทดสอบเพิ่มเติม